Total Pageviews

Tuesday, 31 March 2015

Echoes_Eszter Herold/Zsuzsi Palman – CONVEX PROJECT – Icons of Waiting and Wasting (exhibition) by Mónika Kunstár

a magyar fordítás alább
The art (of) giving birth


1 subject, 2 artists, 9 icons and the CONVEX PROJECT was born.

The walls of Alfred ve dvoře theatre were adorned by the works of Hungarian visual artist Zsuzsi Palman during the Performing V4 – Biennial of VARP-PA Residents in Prague. The exhibition CONVEX PROJECT – Icons of Waiting and Wasting was born from a fruitful creative co-operation with dancer and choreographer Eszter Herold, approaching a central subject by the means of two art forms at the same time. The naturalness of expectancy and iconic representation equally saturates the exhibition and the whole project.
9 icons, 9 months, the state of mind/body and their changing, the waiting, which precedes a woman becoming a mother. Eszter Herold tried to find ways of expressing the phases of childbearing, from the moment of realizing the desire to have a child. So were the dance icons WHITE, MÁTKA (Bride) and VISITATION created. Dance speaks to us through the movements of the living body, animating rolls of images in front of our eyes, creating the desired effect in a certain dynamic process, whilst a fine art work enclosed in one picture is taking us away – beyond capturing the moment – through the symbol systems hidden in it.
The unbound movement of creative freedom could have led the hands of Zsuzsi Palman. On her pictures and graphics, we can feel that her focus is on the process, rather than capturing the moment. The contrasts of black, white, brown and red colors of the pictures are beautifully enhanced by the pureness of the classic white frames. Not just words, but complete sentences are calling us on a distinct voice from the pictures. Body, face, hands, lines and lines of force, cropped and inserted photo details are equal parts of the contemporary fine art works. Just like the added text details written by Eszter Herold. Through the connection of pictures and text, postcards have been created, giving the impression as if the texts were accidentally typed on their backside with a typewriter. At times the text is incorporated in the pictures as well, simply oozing and streaming through them.
The text is a row of consensual signs (letters) bearing a meaning when they appear next to each other. The colors and shapes gain a new meaning in the moment of creation; they create the feelings, emotions and thoughts together with and from each other. This way, in the framework of CONVEX PROJECT, something was born, while somebody was born…
P.S.: „I carry you, deliver you, send you to life, miracle and death”
Mónika Kunstár – KÖM by L1 Association
photo: www.rolandszabo.cz

Herold Eszter/Palman Zsuzsi: Domború Projekt (kiállítás)
„Megálmodlak, megteremtlek”
1 téma, 2 művész, 9 ikon és megszületett a Domború Projekt.
Palman Zsuzsi magyar képzőművész alkotásai díszítették az Alfred ve dvore Theatre falait Prágában, a Performing V4 – VARP-PA Rezidensek biennáléja alatt. Herold Eszter táncos-koreográfussal való alkotói együttműködése gyümölcseként (részben a VARP-PA program rezidenciája alatt) született meg a Domború Projekt kiállítás, amely egy központi témát két művészeti ág irányából jár körbe. Az áldott állapot természetessége és az ikonikus ábrázolás egyszerre hatja át a kiállítást és a projekt egészét egyaránt. 
9 ikon, 9 hónap, állapot és annak változásai, a várakozás, ami után a nő anyává válik. Herold Eszter a kortárs tánc segítségével próbált kifejezést találni gyermekvárásának fázisaira a tervezés időszakától kezdve. Így született például a Fehér, a Mátka és a Vizitáció című színpadi előadás. A tánc az élő test mozdulataival beszél hozzánk, képek sorát eleveníti meg a szemünk előtt, dinamikusan fest, egyfajta folyamatjelleggel éri el a kívánt hatást. Egy képzőművészeti alkotás pedig egyetlen képbe zárva, a pillanat ábrázolásán túl, a benne rejlő szimbólumrendszerekkel repít messzire minket.
Az alkotói szabadság szárnyaló lendülete vezethette Palman Zsuzsi kezét. A rajzokon, képeken érezhető, hogy a pillanat ábrázolása helyett a folyamat a lényeg.  A képek színhasználatát (fekete, fehér, barna és vörös kontrasztjait) jól kiemeli a klasszikus, fehér keretek tisztasága. A képekről nemhogy szavak, konkrét mondatok kiabálnak határozottan felénk. Test, arc, kéz, vonalak és erővonalak, kivágott és beillesztett fotórészletek egyaránt részei a kortárs képzőművészeti alkotásoknak. Ahogy a kapcsolódó szövegrészletek is, melyeket Herold Eszter írt. A képek és a szöveg összekapcsolódásával képeslapok is születtek, melyek hátuljára mintha egy írógéppel véletlenszerűen gépeltek volna oda. Néhol a szöveg a képekbe is beépül, egyszerűen átfolyik, átgyűrűzik rajtuk.
A szöveg egyezményes betűk sora, melyek jelentést hordoznak, amikor egymás mellett jelennek meg. A színek és a formák az alkotás pillanatában nyernek új jelentést, és egymással, egymásból hozzák létre az érzetet, az érzést, a gondolatot. A Domború Projekt keretében így született meg valami, miközben megszületett valaki…
P.S.: „visellek megszüllek életre csodára halálra eresztlek”
Kunstár Mónika – KÖM, L1 Egyesület

No comments:

Post a Comment